Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 45/2024 vp)

Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 21.5.2024

Diaarinumero KKV/606/03.02/2024

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 45/2024 vp)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kannattaa esitystä. Keskeistä kuitenkin on, että kuluttaja voi jollain tavalla varmistaa, että etämyyjä huolehtii verovelvollisuudestaan. Muussa tapauksessa verovelvollisuudestaan huolehtivat etämyyjät eivät välttämättä pysty erottautumaan, ja kuluttajien luottamus markkinoiden toimintaan heikkenee.

On kohtuullista tarjota keino, jonka avulla kuluttajat voivat etukäteen selvittää esimerkiksi Verohallinnolta, onko verovelvollisuus hoidettu. Vaihtoehtoja tähän voisivat olla esimerkiksi rekisteri verovelvollisuudestaan huolehtineista myyjistä tai verkkopalvelu, jossa kuluttajat voivat tarkistaa etämyyjän verovelvollisuuden tilan syöttämällä myyjän tiedot. Kun tällainen varmistusmekanismi on tarjolla, tukee lainmuutos parhaiten sekä tehokasta valmisteveronkantoa että EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.