Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024 vp)

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 24.5.2024

Diaarinumero KKV/615/03.03/2024

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024 vp)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää hallituksen esitystä eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024 vp) perusteltuna ja siten kannatettavana.