Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä