Lausunto valtiovarainministeriön kasvutyöryhmälle talouskasvun vauhdittamisesta kestävällä ja julkista vahvistamalla tavalla