Lausunto käteisautomaattinostojen asiakashinnoittelusta