Lausunto kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen huomattavan markkinavoiman analyysistä

Lausunto Traficomille 7.4.2024

Diaarinumero KKV/374/03.02/2024

Lausunto kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen huomattavan markkinavoiman analyysistä

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen huomattavan markkinavoiman (”HMV”) analyysistä.

Liikenne- ja viestintävirasto on arvioinut markkina-analyysissaan kiinteän verkon tiedonsiirtopalveluiden vähittäismarkkinoiden kilpailutilannetta ja niihin liittyvien merkityksellisten tukkumarkkinoiden HMV-sääntelyn tarvetta. Liikenne- ja viestintävirasto katsoo analyysissään, että tilaajayhteyksien tukkumarkkinoiden HMV-sääntely on edelleen tarpeen. Sääntely ei ole Liikenne- ja viestintäviraston tekemän arvion perusteella enää tarpeen bitstream- ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto luopuu kupariverkkojen HMV-sääntelystä kokonaisuudessaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (”KKV”) ei ole huomautettavaa Liikenne- ja viestintäviraston markkina-analyysistä. KKV katsoo, että Liikenne- ja viestintävirasto on analyysissään määritellyt merkitykselliset markkinat perustellusti sillä käytettävissä olevien tietojen perusteella ja ottanut asianmukaisesti huomioon markkinaolosuhteet arvioidessaan ennakkosääntelyn mukaisten kriteerien täyttymistä kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen tukkumarkkinoilla. KKV katsoo, että markkina-analyysissä esitettyjen tietojen ja markkina-analyysissä ja Liikenne- ja viestintäviraston tekemän arvion perusteella tilaajayhteyksien tukkumarkkinoiden ennakkosääntely on perusteltua toimivan kilpailun turvaamisen kannalta.

Asian jatkovalmistelun kannalta KKV kiinnittää yleisellä tasolla huomiota siihen, että HMV-asemassa oleville yrityksille asetettavat velvollisuudet tulisi olla sellaiset, että niillä voidaan puuttua riittävän tehokkaasti markkina-analyysissä tunnistettuihin kilpailuongelmiin. KKV nostaa esille sen, että kustannussuuntautunutta hinnoittelua koskevien velvollisuuksien poistumisen myötä jäljellä olevilla velvollisuuksilla tulisi varmistua siitä, että teleyrityksillä säilyy jatkossakin kyky ja kannustin tarjota laajakaistapalveluita myös muiden teleyritysten omistamissa valokuituverkoissa. KKV katsoo, että valokuituyhteyksien markkinoilla mahdollisesti esiintyvät kilpailuongelmat voivat näkyä KKV:n suuntaan lisääntyneinä yhteydenottoina loppukäyttäjiltä ja markkinatoimijoilta.