Lausunto luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 12.8.2022.

Diaarinumero KKV/742/03.02/2022.

Luonnos hallituksen esitykseksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) muuttamisesta. Lailla vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan muutettavan muun muassa siten, että siirrettäviä käyttöoikeuksia säädettäisiin olemaan toistaiseksi voimassa niin, että voitaisiin vain painavasta syystä säätää voimassaolon päättymispäivä haltijan kannalta riittävällä vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) suhtautuu kriittisesti hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettuun uudistukseen, jossa aiempaan saalishistoriaan perustuvat määräaikaiset siirrettävät käyttöoikeudet muutettaisiin toistaiseksi voimassa oleviksi. KKV on aiemmissa lausunnoissaan todennut, että kalastuskiintiöiden tulisi päätyä tehokkaimmille toimijoille riippumatta siitä, miten kauan ne ovat toimineet markkinoilla.

Mikäli toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää aiotaan kehittää hallituksen esitysluonnoksessa kuvatulla tavalla, tulee asian jatkovalmistelussa KKV:n näkemyksen mukaan kiinnittää huomiota siihen, että alalle tuleville kalastajille varatut kiintiöt ovat riittävän kokoiset toiminnan kehittämisen näkökulmasta. KKV suhtautuu myönteisesti esitysluonnoksessa ehdotettuihin toimenpiteisiin toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden siirtojen edistämiseksi haltijoiden välillä sekä sääntöjen tiukennuksiin liittyen toimijakohtaisen kalastuskiintiön käyttämättömyydestä aiheutuviin käyttöoikeuden menetyksiin. KKV:n näkemyksen mukaan toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haltijoiden tulisi saada riittävät tiedot mahdollisuuksista kiintiövaihtoihin omalla toiminta-alueellaan. Kalastuskiintiöiden haltijoiden ei tulisi kuitenkaan saada suoraan nähdä toisten kilpailevien haltijoiden toimijakohtaisia kalastuskiintiöiden määriä ja niiden käyttämättömiä määriä.