Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (VN/1031/2024)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 21.3.2024

Diaarinumero KKV/224/03.02/2024

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (VN/1031/2024)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kannattaa vahvasti ilmastonmuutoksen torjumista, ja viraston näkemyksen mukaan esitetyt muutokset kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukia koskeviin säännöksiin sekä henkilöautojen muuntotukia koskevan sääntelyn palauttaminen vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta perustellulta, vaikka edellä mainituilla hankintatuilla onkin vaikutusta eri polttoaineteknologioiden väliseen kilpailuasetelmaan. Virasto kuitenkin myös korostaa, että hankintatukien vaikutusten jälkikäteisseuranta on keskeistä tukien kustannustehokkuuden arvioimiseksi, ja siinä on syytä selvittää, kuinka paljon myönnetyt hankintatuet mahdollisesti nostavat hintoja ja erityisesti sitä, missä määrin tukien myötä hankinnat todella lisääntyvät ja minkä suuruisia päästövähennyksiä tuella saavutettiin.