Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien tilatietoja koskevaksi lainsäädännöksi (VN/2351/2021)