Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta