Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta (VN/32496/2021)