Lausunto luonnoksesta julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurikuvaukseksi