Lausunto luonnoksesta poikkeusolojen vakuutustakuun yleisiksi sopimusehdoiksi

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 13.4.2022

Diaarinumero KKV/377/03.02/2022

Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetut poikkeusolot voivat toteutuessaan pahimmillaan heikentää väestön
toimeentuloa tai kansantalouden tuotantokapasiteettia siten, että tilanteen
korjautuminen tulisi kalliiksi ja olisi hyvin aikaa vievää. Näin ollen lainsäädännön
suoma mahdollisuus valtiontakuun antamiseen vakuutuslaitoksen myöntämälle vahinkovakuutukselle poikkeusoloissa vaikuttaa sinänsä perustellulta.
KKV katsoo, että lähtökohtaisesti myös poikkeusoloissa eri yhtiöitä tulisi kohdella
vakuutustakuujärjestelyssä syrjimättömästi ja tasapuolisesti, jolleivat erityiset syyt
kuten esimerkiksi poikkeusolojen luonne anna muuhun aihetta.