Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi (VN/25323/2021)