Lausunto määräysluonnoksesta 58 C/2023 viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta (TRAFICOM/434071/03.04.05.00/2021)