Lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä