Lausunto päästökauppadirektiivin toimeenpanon (kiinteät laitokset, merenkulku ja lentoliikenne) arvomuistioista