Lausunto päätösluonnoksesta Julkishallinnon pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilytysmuoto ja analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallinen arvo (KA/15927/28.02.01/2023)