Lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista (VN/4219/2023)