Lausunto pienriitamenettelyä koskevasta arviomuistiosta