Lausunto sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksesta: työryhmän mietintö (VN/10364/2022)