Lausunto Suomen digitaalisen kompassin 2. luonnoksesta (VN/25733/2021)