Lausunto Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista

Lausunto valtiovarainministeriölle 10.5.2024

Diaarinumero KKV/485/03.02/2024

Lausunto Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista

Valtiovarainministeriö pyytää nyt lausuntoja Suomi.fi-palvelujen ohjauksen ja strategisten tavoitteiden kehittämisryhmän valmistelemasta strategiaehdotuksesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Lausuttavat asiat on eritelty alla kysymyskohtaisesti.

Näkemykset Suomi.fi-palvelujen nykytilanteen vahvuuksien ja haasteiden kiteytyksestä (dia 3–4)

KKV kiinnittää huomiota eri asiakkaiden, etenkin heikommassa asemassa olevien kuluttajien, mahdollisuuksiin tunnistautua ja käyttää julkisen sektorin palveluita Suomi.fi -palvelun kautta. Jos Suomi.fi on tulevaisuudessa ainoa tapa hoitaa asioita julkisen sektorin kanssa, täytyy palvelun käytölle varmistaa riittävä tuki niin, että kaikki kuluttajaryhmät pystyvät vaivattomasti asioimaan palvelussa.

Strategiassa mainitaan, että Suomi.fi -palveluita on mahdollista ”laajentaa alustapalveluista keskitettyihin asiantuntijapalveluihin”. KKV muistuttaa, että Suomi.fi -alustan palvelutarjonnan mahdolliset kilpailuvaikutukset tulee huomioida tilanteissa, joissa palvelutarjonta laajenisi sellaisiin toimintoihin, joihin on Suomessa olemassa markkina.

Näkemykset Suomi.fi-palvelujen toimintaympäristön muutostekijöiden koonnista (dia 5)

KKV:llä ei ole huomautettavaa.

Näkemykset Suomi.fi-palvelujen strategisten tavoitteiden osuvuudesta kokonaisuutena (dia 6)

KKV:llä ei ole huomautettavaa.

Näkemykset jokaisesta strategisesta tavoitteesta erikseen: 1. Suomi.fi tunnistetaan osaksi yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. (dia 6)

KKV:llä ei ole huomautettavaa.

Näkemykset jokaisesta strategisesta tavoitteesta erikseen: 2. Suomi.fi edistää toimialariippumattomasti tehokkuutta julkisessa palvelutuotannossa. (dia 6)

Näkemykset jokaisesta strategisesta tavoitteesta erikseen: 3. Suomi.fi edistää julkisen hallinnon yhteentoimivuutta Suomessa ja Euroopassa. (dia 6)

KKV:llä ei ole huomautettavaa.

Näkemykset jokaisesta strategisesta tavoitteesta erikseen: 4. Suomi.fi tukee kansalaisten ja yritysten sujuvaa asiointia. (dia 6)

KKV:llä ei ole huomautettavaa.

Ehdotuksia ja tarpeita strategian pohjalta laadittavaan toimintasuunnitelmaan kirjattavista toimista.

KKV:llä ei ole huomautettavaa.