Lausunto työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi (VN/28631/2021)