Lausunto työryhmän välimietintöön ehdotuksesta saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta