Lausunto valtioneuvoston asetuksesta valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta ja valtiovarainministeriön päätöksestä valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta