Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (U 62/2023 vp)

Lausunto lakivaliokunnalle 13.11.2023

Diaarinumero KKV/1483/03.02/2023

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (U 62/2023 vp)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle (U 62/2023 vp) selostettua valtioneuvoston kantaa lähtökohtaisesti hyvin perusteltuna ja siten kannatettavana. Maksuviivästyksistä aiheutuvilla konkursseilla on kielteinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun, kun yrityksiä poistuu markkinoilta. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksuviivästyksiin ja niistä aiheutuviin ongelmiin voidaan puuttua entistä tehokkaammin. Mikäli maksuviivästysasetuksen noudattamista valvovan kansallisen viranomaisen asettamista tullaan edellyttämään, tulisi tällaisen viranomaisen taata valvontatoimessaan yhtäläinen ja tasapuolinen kohtelu kaikille yrityksille niiden koosta riippumatta.