Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta (VN/13615/2019)