Lausunto valtioneuvoston selvityksestä: Komission viisi uutta aloitetta taloudellisen turvallisuuden parantamiseksi (E 6/2024 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 18.3.2024

Diaarinumero KKV/303/03.03/2024

Lausunto valtioneuvoston selvityksestä: Komission viisi uutta aloitetta taloudellisen turvallisuuden parantamiseksi (E 6/2024 vp)

Suomen kannat EU:n taloudellisen turvallisuuden strategiaan on jo aikaisemmin linjattu e-kirjeessä E 13/2023 vp. Suomi painottaa siinä muun muassa kilpailun ja sisämarkkinoiden toimivuuden merkitystä.

Suomen on nyt määrä täydentää mainitun e-kirjeen kantoja, koska komissio on tammikuussa 2024 julkaissut viisi uutta aloitetta EU:n taloudellisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

KKV ei havainnut, että kilpailun ja sisämarkkinoiden tärkeydestä oltaisiin myöskään päivitetyssä kannanmuodostuksessa poikkeamassa. KKV:llä ei ole muilta osin lausuttavaa.

KKV on huomioinut sen, että taloudellisen turvallisuuden kokonaisuuteen liittyvää asetusta ulkomaisten sijoitusten seurannasta käsitellään myöhemmin U-kirjelmällä. Tähän asetukseen liittynee kilpailupoliittisia ja sisämarkkinoiden toimivuuteen vaikuttavia seikkoja.