Lausunto valtioneuvosvon selonteoista VNS 4/2022 vp, VNS 6/2022 vp ja VNS 7/2022 vp

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 18.10.2022.

Diaarinumero KKV/1143/03.02/2022

Lausunto valtioneuvosvon selonteoista VNS 4/2022 vp, VNS 6/2022 vp ja VNS 7/2022 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa valtioneuvosvon selonteoista VNS 4/2022 vp, VNS 6/2022 vp ja VNS 7/2022 vp. Virasto on perehtynyt edellä mainittuihin selontekoihin ja toteaa niistä lausuntonaan seuraavan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kannattaa vahvasti ilmastonmuutoksen torjumista ja pitää valtioneuvoston selonteoissa esitettyjä tavoitteita päästövähennysten saavuttamiseksi lähtökohtaisesti kannatettavina. Selonteot sisältävät ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi lukuisia toimenpiteitä, joiden yhtenä muotona ovat erilaiset julkisen vallan myöntämät tuet. Viraston näkemyksen mukaan tukien käyttöönotossa tulee kuitenkin olla kriittinen, sillä tuilla voi olla myös markkinoita vääristäviä vaikutuksia. Julkinen valta voi esimerkiksi tukiessaan vain tiettyä puhtaan energian muotoa pahimmillaan vääristää kilpailuprosessin, jossa useat erilaiset puhtaan energian ratkaisut kilpailevat keskenään. Viraston näkemyksen mukaan tukia voidaan kuitenkin ottaa keinovalikoimaan silloin kun muut keinot ovat riittämättömiä ja tukien vaikutukset on mahdollisimman perusteellisesti arvioitu.