Lausunto vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä(TRAFICOM/318778/05.03.183/2023)