Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle 21.9.2020

Diaarinumero KKV/1121/03.02/2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää perusteltuna ja siten kannatettavana hallituksen esitysluonnokseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan alle 2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävän oluen ja etyylialkoholipohjaisen juoman verotasoja korotetaan muita juomaryhmiä enemmän. Edellä mainittu ehdotus lieventäisi sitä epäkohtaa, että alkoholittomista juomista perittävä virvoitusjuomavero on nykyisin korkeampi kuin vähän alkoholia sisältävän oluen tai etyylialkoholipohjaisen juoman alkoholivero litraa kohden laskettuna. Muilta osin virastolla ei ole lausuttavaa asiassa.