Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

Lausunto sisäministeriölle 31.8.2020

Diaarinumero KKV/826/03.02/2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää esitystä lupajärjestelmän säilyttämiseksi perusteltuna sekä kuluttajien, elinkeinotoiminnan ja markkinoiden näkökulmasta parempana vaihtoehtona kuin lähtöaineiden täyskieltoa, joka kaventaisi lähtöaineiden laillista myyntiä harjoittavien taloudellisten toimijoiden toimintavapautta ja estäisi kuluttajia käyttämästä näitä aineita laillisiin tarkoituksiin.