40 hyötyä kuluttajansuojasta juhlavuoden kunniaksi

Kuluttajansuojalaki tuli voimaan ja kuluttaja-asiamies aloitti toimintansa syksyllä 1978. Listasimme suomalaisen kuluttajansuojan 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi asioita, joissa kuluttajansuojalla on saatu parannettua kuluttajien asemaa tai helpotettua heidän arkeaan. Moni kuluttajan nyt itsestään selvänä pitämä asia on saatu aikaan kuluttajansuojan kautta – ja toisaalta kuluttajansuoja toimii ja suojaa kuluttajaa myös tilanteissa, joissa kuluttaja ei tunne oikeuksiaan. Hyvin toimiva ja hyvin toteutettu kuluttajansuoja voi olla kilpailuetu myös yritykselle.

Markkinointi ja mainonta

1. Markkinoinnissa ei saa antaa kuluttajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

2. Markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä: esimerkiksi väkivallan käyttö ja sukupuoleen tai syntyperään perustuva syrjintä mainonnassa ei ole hyväksyttävää.

3. Markkinoinnissa pitää huomioida kohderyhmän asema eikä käyttää hyväksi iästä, vammasta tai herkkäuskoisuudesta johtuvaa alttiutta vaikuttamiselle. Sopimattomuutta arvioidaan kohderyhmän näkökulmasta.

4. Alaikäisten asemaa on turvattu niin, että he voivat tehdä ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia. Alaikäisiä ei myöskään saa suoraan kehottaa ostamaan jokin tuote tai suostuttelemaan vanhempaa ostamaan se.

5. Mainonnan on oltava tunnistettavaa kaikissa kanavissa. Esimerkiksi bloggaajan tai tubettajan on selvästi kerrottava, jos postaus on tehty yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa ja hän on saanut esimerkiksi esittelemänsä tuotteet tai palvelut ilmaiseksi.

6. Niin sanottu negatiivinen sopimussidonta on kielletty. Kuluttajalle ei saa markkinoida hyödykkeitä toimittamalla niitä hänelle ilman, että kuluttaja on nimenomaan tilannut niitä ja edellyttämällä kuluttajaa maksamaan, palauttamaan tai säilyttämään ne. Tarjous ei saa muistuttaa laskua.

7. Sähköpostiin ja puhelimeen ei saa lähettää markkinointiviestejä ilman, että vastaanottaja on nimenomaisesti antanut siihen etukäteen suostumuksen.

Ostaminen

8. Tavaroille ja palveluille on ilmoitettava kokonaishinta eli se lopullinen hinta, jonka asiakas maksaa. Jos se ei ole mahdollista, on kerrottava hinnan määräytymisen perusteet.

9. Tuotteille on ilmoitettava myyntihinnan lisäksi litra- tai kilohinta. Tämä auttaa vertailemaan, mikä on aidosti edullisin vaihtoehto.

10. Ilmoitettujen alennusten on oltava todellisia eli ne pitää laskea siitä hinnasta, jota samasta tuotteesta on samassa kauppapaikassa peritty juuri ennen alennusmyyntiä.

11. Koska kuluttaja ei koti- ja etämyynnissä pääse tutustumaan tavaraan, myyjällä on näissä tilanteissa kattavat tiedonantovelvoitteet ja kuluttajalla useissa tapauksissa peruuttamisoikeus.

Tavaran ja palvelun virheiden hyvittäminen

12. Kuluttaja voi odottaa, että hänen ostamansa tavaran kestoikä on sama kuin mitä vastaavalta tavaralta voidaan normaalisti odottaa.

13. Virheellisen tuotteen ostanut kuluttaja voi vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa tilalle virheettömän tuotteen. Jos virhettä ei voi hyvittää kummallakaan tavalla, ostaja saa vaatia hinnanalennusta tai viime kädessä purkaa kaupan.

14. Kuluttajalla on oikeus pidättäytyä maksusta ja oikeus vahingonkorvaukseen virhe- ja viivästystilanteissa.

15. Tuotteelle annetun takuun päättyminen ei päätä myyjän virhevastuuta.

16. Takuukorjaus on kuluttajalle maksuton.

17. Maahantuojan virhevastuu kuluttajaan nähden antaa kuluttajalle lisäturvaa.

18. Puhelin- tai nettiliittymän käyttökatkoksesta voi saada vakiohyvitystä.

19. Pitkistä sähkökatkoksista voi saada vakiokorvausta.

Matkustaminen

20. Lento-, bussi-, laiva- ja junamatkan viivästymisestä tai peruuntumisesta voi vaatia hyvitystä.

21.Matkapakettivakuusjärjestelmä turvaa kuluttajien maksamat ennakkomaksut.

Sopimukset

22. Kuluttajien kanssa tehtyjen sopimusten ehdoille on asetettu vaatimus kohtuullisuudesta. Esimerkiksi epäselvät ehdot katsotaan kohtuuttomiksi.

23. Sopimuksen irtisanomisajan on oltava kohtuullinen.

24. Riitatilanteissa kohtuuttomia sopimusehtoja sovitellaan kuluttajan eduksi.

25. Yritys ei saa muuttaa yksipuolisesti sopimusta kuin ennalta sovituissa ja tarkasti rajoitetuissa tilanteissa.

26. Sopimuksiin ei saa tehdä olennaisia ehtomuutoksia.

27. Kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat vakioehdot tuovat suojan koko kuluttajakollektiivin hyväksi.

Raha-asiat

28. Kuluttajalla on oikeus esimerkiksi virhe- ja konkurssitilanteissa saada rahat takaisin myös luotonantajalta, kuten luottokorttiyhtiöltä. Sama oikeus kuluttajalla on myös teleyritystä kohtaan, kun ostoksesta veloitetaan matkapuhelinlaskulla.

29. Kuluttajalla on oikeus saada peruspankkipalveluja. Myös verkkopankkitunnukset ovat osa peruspankkipalvelua.

30. Todellinen vuosikorko auttaa luottojen hintavertailussa. Alle 2000 euron luotoille on asetettu korkokatto.

31. Luottokustannusten muuttamista luottosuhteen aikana on rajoitettu.

32. Kuluttajalla on oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Tämä turvaa mahdollisuuden kilpailuttaa luotto uudestaan.

33. Perintäkulujen määrää on rajoitettu maksuviivästystilanteissa.

34. Talopaketin myyjän on asetettava kuluttajan maksaman ennakkomaksun turvaksi vakuus, joka suojaa rahat siltä varalta, että yritys jostain syystä menettää maksukykynsä.

35. Kuluttaja voi vedota ns. sosiaaliseen suoritusesteen, jos joutuu maksuvaikeuksiin esimerkiksi yllättävän työttömyyden, sairastumisen tai muun itsestään riippumattoman syyn takia.

Asiakaspalvelu

36. Asiakaspalvelua on oikeus saada perushintaisesta puhelinnumerosta.

37. Asiakaspalveluun on saatava yhteys ja yritysten on käsiteltävä reklamaatiot asianmukaisesti. Kuluttajien lakisääteisten oikeuksien käytön hankaloittaminen on lainvastaista sopimatonta menettelyä asiakassuhteessa.

Kuluttajaa auttavat viranomaiset

38. Kuluttajaoikeusneuvojat auttavat kuluttajia riitatilanteissa ja kuluttaja-asiamies valvoo lainsäädännön noudattamista. Euroopan kuluttajakeskus neuvoo kuluttajia, joilla on ongelma toisessa EU-maassa, Norjassa tai Islannissa toimivan yrityksen kanssa.

39. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin riitoihin. Yritysten on kerrottava kuluttajalle riidanratkaisuelimistä.

40. Kuluttaja-asiamiehen mahdollisuus käyttää ryhmäkannetta vauhdittaa neuvotteluratkaisujen löytymistä yritysten kanssa.

Kuluttajansuojalain 40-vuotiasta taivalta juhlistetaan 23.10.2018 järjestettävässä ”Kuluttajansuojaa 40 vuotta” -kutsuvierasseminaarissa Helsingissä Säätytalolla. Kuluttaja-asiamies Katri Väänäsellä on puheenvuoro seminaarissa. Seminaarin järjestävät oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja: