Katri Väänänen aloitti kuluttaja-asiamiehenä

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Katri Väänänen on aloittanut viisivuotiskauden Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana ja kuluttaja-asiamiehenä 15.10.2018. Väänänen seuraa tehtävässä Antti Neimalaa, joka siirtyi työ- ja elinkeinoministeriön palvelukseen elokuussa. Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa, valvoo kuluttajansuojalain noudattamista ja puuttuu ongelmiin eri toimialoilla priorisointiperiaatteidensa mukaisesti.

Kuluva vuosi on suomalaisen kuluttajansuojan 40-vuotisjuhlavuosi – kuluttajansuojalaki tuli voimaan ja kuluttaja-asiamiesinstituutio perustettiin vuonna 1978.

”On ilo ja kunnia aloittaa kuluttaja-asiamiehenä juuri kuluttajansuojan juhlavuonna. Olen itse työskennellyt kuluttajansuojanlain valvonnan parissa Kuluttajavirastossa ja KKV:ssä lähes koko 2000-luvun ja voin uudessa työssäni olla yhä tiiviimmin mukana varmistamassa, että suomalainen kuluttajansuojan vahva taso säilyy jatkossakin ja puutumme valvojina oikeisiin asioihin. Uskon myös yhteistyön KKV:n uuden pääjohtajan Kirsi Leivon kanssa sujuvan hyvin, sillä jaamme samanlaiset näkemykset hyvästä johtamisesta ja viraston kehittämisestä kohti 2020-lukua”, Väänänen toteaa.

Tehokkaammat keinot puuttua kuluttajansuojalain rikkomuksiin

Tammikuussa 2020 voimaan tuleva CPC-asetus parantaa EU-alueen kuluttajansuojaviranomaisten keinoja. Oikeusministeri asetti kesällä 2018 työryhmän valmistelemaan kuluttaja-asiamiehen keinojen uudistamista. Kuluttaja-asiamiehelle on sen myötä tulossa järeämpiä keinoja puuttua yritysten lainvastaiseen toimintaan. Komission keväällä 2018 julkaisema Kuluttajat vahvempaan asemaan -aloite tähtää lisäksi kuluttajien voimaannuttamiseen.

”Kuluttajien kannalta tiedossa on useita hyviä uudistuksia, jotka paitsi terävöittävät valvontaviranomaisen keinoja puuttua kuluttajansuojalain rikkomuksiin, myös parantavat kuluttajan asemaa niin kotimaassa kuin EU-sisämarkkinoilla. Kuluttaja-asiamies odottaa etenkin keinovalikoiman päivitystä, jotta pääsemme nopeammin ja tehokkaammin puuttuman lakia jatkuvasti tai räikeästi rikkovien yritysten toimintaan. EU-tasolla kuluttajansuojan valvojat ovat saamassa CPC-asetuksen myötä lisää muskelia, mikä palvelee myös suomalaiskuluttajia, kunhan keinoja ei rajata vain maiden rajat ylittäviin tapauksiin, vaan saamme ne myös kotimaassa käyttöön”, toteaa Väänänen.

Kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajansuojasta

KKV:n elokuussa 2018 julkaisema selvitys kuluttajansuojan tunnettuudesta paljasti, että suomalaisilla on edelleen puutteita kuluttajansuojan joidenkin periaatteiden tuntemisessa. Tietoaukkoja oli niin kuluttajilla kuin yrityksillä, osin eri aiheissa.

”Teemme jatkuvaa työtä sen eteen, jotta niin kuluttajat kuin yritykset tuntisivat kuluttajansuojan perusperiaatteet. Myös kuluttajien voimaannuttaminen puolustamaan oikeuksiaan ja tunnistamaan markkinoiden ei-toivottuja ilmiöitä kuten verkkohuijauksia on tärkeää. Lupaan itsekin toimia aktiivisesti tällä saralla. Työmme tulosten ja kuluttajansuojaa koskevien huomioiden kertominen julkisuuteen sekä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskeistä vaikuttavuuden ja kuluttajansuojan tunnettuuden lisäämiseksi”, sanoo Väänänen.

Kuluttajaneuvonta tulossa viraston osaksi

Maistraateissa tällä hetkellä toimiva kuluttajaneuvonta, joka auttaa kuluttajia yksittäisissä riitatilanteissa, on siirtymässä KKV:hen ja tulee osaksi viraston kuluttaja-asioiden vastuualuetta vuoden 2019 alusta alkaen.

”Kuluttajaoikeusneuvojat tuntevat kuluttajien ruohonjuuritason ongelmat. He myös ohjaavat asioita kuluttaja-asiamiehen tietoon silloin, kun asia koskettaa laajoja kuluttajajoukkoja. Olemme käyttäneet yhteistä tietokantaa kuluttajaneuvonnan kanssa jo vuosia, mutta neuvojien saaminen saman talon henkilöstöksi sujuvoittaa yhteistyötä entisestään. Kuluttaja-asiamies valvoo etenkin laajojen kuluttajajoukkojen oikeuksia ja kuluttajaneuvonta auttaa konkreettisesti kuluttajia heidän yksittäisissä ongelmissaan – kummallakin on selkeä roolinsa, joka tukee toista”, toteaa Väänänen.

Lisätietoja: