Aluehallintovirastot tarkastavat partureiden ja kampaamoiden hinnastojen esilläpitoa

Aluehallintovirastot toteuttavat valvontakampanjan, jossa tarkastetaan, noudattavatko parturit ja kampaamot hinnaston ilmoittamista liikehuoneistossa koskevia säännöksiä.

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta annetun asetuksen mukaan palveluntarjoajan on pidettävä esillä hinnasto liikehuoneistossa. Hinnasto on esitettävä niin, että kuluttajan havaitsee sen helposti ja pystyy mahdollisuuksien mukaan tutustumaan siihen myös liikkeen ulkopuolella.

Hinnaston esittämistä koskevien säännösten tarkoituksena on, että kuluttaja pystyy vertailemaan palvelujen hintoja paremmin, kun hänen on mahdollista nähdä hinnat ilman, että hänen tarvitsee mennä sisään liikkeeseen.

Aluehallintovirastot ovat yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa valikoineet valvontakampanjan kohteeksi parturi- ja kampaamoliikkeet, koska niillä ei yleensä ole estettä ilmoittaa hintojaan niin, että asiakas havaitsee ne myös liikehuoneiston ulkopuolelta.

Hinnaston esittämistä koskevat säännökset ovat jo vuodesta 1989 edellyttäneet, että yritys esittää pyytämättä palveluidensa hinnaston. Asiakkaiden on pitänyt voida tutustua hinnastoon liikehuoneiston ulkopuolelta jo vuodesta 2000.

Kampanjan tuloksista tiedotetaan erikseen syksyllä 2014.

Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa