Regionförvaltningsverken granskar om frisörsalonger har sina prislistor synliga

Regionförvaltningsverken genomför en övervakningskampanj där man granskar om frisörsalonger iakttar bestämmelserna om att prislistan ska finnas synlig i affärslokalen.

Enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter måste tjänsteleverantören ha en synlig prislista i affärslokalen. Prislistan ska tillhandahållas på så sätt att konsumenterna lätt kan se den, om möjligt också från utsidan av affärslokalen.

Syftet med bestämmelserna om tillhandahållande av prisinformation är att konsumenten bättre kan jämföra priset på tjänsterna om personen kan se priserna utan att behöva gå in i affärslokalen.

Regionförvaltningsverken har tillsammans med konsumentombudsmannen valt frisörsalonger som objekt för övervakningskampanjen eftersom det i dem vanligtvis inte finns några hinder för att ange priserna så att kunden kan se dem också från utsidan av affärslokalen.

Bestämmelserna om prisinformation har redan sedan 1989 krävt att företaget utan att man behöver be om det ska ange priserna på sina tjänster. Kunderna borde ha kunnat se prislistan utanför affärslokalen redan sedan år 2000.

Information om resultaten av kampanjen ges skilt under hösten 2014.

Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter