Autokoulujen verkkosivuilla ilmoitetuissa hinnastoissa puutteita

Aluehallintovirastojen toteuttama valvontakampanja osoitti, että kaikki autokoulut eivät esitä verkkosivuillaan hintamerkintäasetuksen vaatimukset täyttävää hinnastoa. Selvästi kerrotut hinnat parantaisivat kuluttajien mahdollisuuksia vertailla eri autokoulupalveluja.

Autokoulu on merkittävä taloudellinen panostus, minkä vuoksi palvelun hinta on kuluttajan ostopäätöksen ja taloudellisen turvallisuuden kannalta eräs olennaisimmista tiedoista. Aluehallintovirastot ovat selvittäneet, miten hyvin autokoulut noudattavat velvollisuutta hinnaston esittämisestä verkkosivustoilla. Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen mukaan palveluntarjoajan on pidettävä esillä hinnasto liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä. Hinnasto on esitettävä siten, että se on kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.

Valvontakampanja toteutettiin keväällä 2017 kaikkien aluehallintovirastojen alueilla sekä Ahvenanmaalla, ja sen aikana tarkistettiin yhteensä yli neljäsataa verkkohinnastoa. Kampanjan tavoitteena oli edistää autokoulupalveluiden vertailtavuutta sekä hintamerkintäsäännösten noudattamista. Valvonnassa hyödynnettiin kuluttaja-asiamiehen ja Suomen Autokoululiitto ry:n yhdessä laatimaa mallihinnastoa, josta käy ilmi, mitkä tiedot autokoulun palveluhinnastossa tulee olla.

Autokoulut esittävät pääsääntöisesti hinnaston verkkosivuillaan, mutta huomattavalla osalla tarkastetuista verkkosivuista havaittiin puutteita hinnaston sisällössä. Hinnastossa ei esimerkiksi kerrottu B-ajokorttiin tarvittavan autokoulupalvelun kokonaishintaa tai tarjottavien lisäajotuntien hintaa. Lisäksi muun muassa viranomaismaksuista sekä ajokorttiin tarvittavista liitteistä kerrottiin puutteellisesti.

Aluehallintovirastot ovat olleet yhteydessä niihin yrityksiin, joiden hinnastot on todettu puutteellisiksi. Yritykset ovat saaneet tarvittaessa myös ohjeistusta tarkastajilta hintojen merkitsemiseen liittyvistä velvoitteista.

Aluehallintovirastot ja kuluttaja-asiamies jatkavat palveluhinnastojen esilläpitoon liittyvää valvontaa osana yleisiä hinnan ilmoittamista koskevia valvontatehtäviään.

Lue lisää

Aluehallintovirastot valvovat keväällä tehostetusti autokoulujen palveluhinnastoja (KKV:n tiedote 17.3.2017)