Digitaalisen liiketoiminnan esteisiin liittyvään kyselyyn vastasi lähes 50 tahoa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat yhdessä kartoittamassa digitaalisen talouden sääntelytarpeita ja sääntelyn kehittämistarpeita. Noin 50 eri tahoa on nyt ottanut kantaa TEM:n laatimassa muistiossa esitettyihin kysymyksiin. Mukana on muun muassa viranomaisia, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä sekä elinkeinoelämän järjestöjä ja ammattiliittoja.

Lausunnoissa tuotiin monipuolisesti esiin näkökulmia digitalisaatioon, sääntelyyn ja globalisaatioon. Näkemyksiin tutustutaan huolellisesti ja niitä voidaan hyödyntää sekä hallitusohjelman yhteydessä että kilpailu- ja kuluttajapolitiikan suunnittelussa.

KKV on julkaissut lausunnoista yhteenvedon.

Lue lisää:
KKV ja TEM selvittävät digitaalisen liiketoiminnan esteitä ja niihin liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita, KKV:n tiedote 13.5.2015