KKV ja TEM selvittävät digitaalisen liiketoiminnan esteitä ja niihin liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteuttaa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvityksen digitaalisen talouden sääntelytarpeista ja sääntelyn kehittämistarpeista.

Tavoitteena on kartoittaa sellaiset

  • säännökset ja / tai soveltamiskäytännöt, jotka estävät tai vaikeuttavat digitaalista liiketoimintaa.
  • valtion viranomaisten menettelytavat, jotka estävät tai vaikeuttavat digitaalista liiketoimintaa ja erityisesti julkisen tai viranomaisten tuottaman datan hyödyntämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut muistion, jossa kuvataan selvityksen taustoja ja tavoitteita. Muistion lopussa esitetään myös kysymykset, joihin TEM ja KKV toivovat kannanottoja.

Muistio on lähetetty laajalle vastaanottajajoukolle, johon kuuluu muun muassa viranomaisia, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä sekä elinkeinoelämän järjestöjä ja ammattiliittoja. Kysymyksiin voivat vastata myös muut aiheesta kiinnostuneet tahot.

Vastaukset kartoitukseen voi toimittaa viimeistään torstaina 4.6.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sähköpostitse osoitteella kirjaamo@kkv.fi tai postitse osoitteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki.

Muistio