Nästan 50 instanser svarade på enkäten om digital affärsverksamhet

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och arbets- och näringsministeriet (ANM) har tillsammans kartlagt behoven att reglera den digitala ekonomin och att utveckla regleringen. Cirka 50 olika instanser har nu tagit ställning till de frågor som ställdes i den promemoria som ANM utarbetat (på finska). Deltagit har bland annat myndigheter, universitet och forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer och fackförbund.

I utlåtandet fördes mångsidigt fram synvinklar om digitalisering, reglering och globalisering. Åsikterna kommer att studeras omsorgsfullt och de kan utnyttjas både i anslutning till regeringsprogrammet och vid planering av konkurrens- och konsumentpolitiken.

KKV har publicerat ett sammandrag (pä finska) om utlåtandena.

Läs mer:
KKV och ANM utreder hinder för digital affärsverksamhet och behov att utveckla lagstiftningen, KKV:s meddelande 13.5.2015