Ehdotus edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta ei paranna kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jolla luodaan edustajakannemenettely tehostamaan EU:n kuluttajalainsäädännön toteutumista Suomessa. Työryhmään osallistuneen KKV:n mukaan ehdotus on jäänyt puolitiehen eikä se paranna kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvityksiä lainvastaisesta menettelystä.

Edustajakanteen tavoitteena on tehostaa EU:n kuluttajasäännösten täytäntöönpanoa ja kuluttajien oikeusturvaa. Niin sanottu oikeutettu yksikkö voisi hakea lainvastaiselle menettelylle kieltoa markkinaoikeudesta ja sen lisäksi tai vaihtoehtoisesti ryhmäkanteella käräjäoikeudesta hyvitystä kuluttajien menetyksistä. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi.

Oikeusministeriön työryhmään osallistunut KKV on jättänyt työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Viraston mukaan työryhmän ehdotus ei käytännössä paranna kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvityksiä lainvastaisesta menettelystä direktiivin tarkoittamalla tavalla.

Työryhmän ehdotuksen mukaan ryhmäkanteet on tarkoitus käsitellä nykyiseen tapaan yleisissä tuomioistuimissa. Kieltotoimenpiteitä koskevia edustajakanteita taas käsittelisi edelleen markkinaoikeus. KKV katsoo, että kuluttajien oikeusturva ja oikeuden saatavuus eivät lisäänny työryhmän ehdottamilla säännöksillä. Kielto- ja hyvitysprosessit ovat jatkossakin kuluttajan ja resurssien käytön näkökulmasta liian raskaita ja pitkiä. Vaikka markkinaoikeus toteaisi toiminnan olleen lainvastaista ja kieltäisi sen, kuluttaja saa hyvitystä menetyksistään vain, jos elinkeinonharjoittaja suostuu siihen vapaaehtoisesti. Muussa tapauksessa hyvitysasia joudutaan käsittelemään uudessa prosessissa yleisessä tuomioistuimessa ryhmäkanteena tai yksittäisen kuluttajan ajamana kanteena. Tämä vie useita vuosia.

Kuluttajille kuuluvien hyvitysten tuomioistuinkäsittelyn tehostaminen vaatii laajaa selvitystyötä. Työryhmän olisi KKV:n mukaan kuitenkin voinut aloittaa osauudistuksella.  Sellainen olisi ollut mahdollisuus ajaa kielto- ja hyvitysvaatimukset samaan aikaan markkinaoikeudessa silloin, kun yksittäisen kuluttajan menetysten määrittely perustuu säännöksissä täsmennettyyn vähimmäisseuraamukseen

KKV:n eriävä mielipide oikeusministeriön mietintöön

Oikeusministeriön tiedote 16.2.2022