Ei näyttöä kielletystä kilpailun rajoittamisesta Postin osoitteellisten yrityskirjeiden hinnoittelussa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti, onko Posti Group Oyj käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa yritysasiakkaiden osoitteellisten kirjeiden jakelupalvelun hinnoittelussa. Selvityksessä ei saatu näyttöä siitä, että Postin menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen.

Posti uudisti vuonna 2017 osoitteellisten yrityskirjeiden jakelun hinnoitteluaan niin, että yrityskirjeitä välittävien asiakkaiden jakelun hinta määräytyi kulloisenkin yrityskirjeiden lähettäjän postitusmäärien perusteella. KKV:lle tehdyn toimenpidepyynnön mukaan Postin hinnoittelumalli ja hinnoittelu-uudistuksen aikataulu aiheuttavat muille yrityskirjeitä välittäville yrityksille suhteettomia vaikeuksia ja suosivat Postin omaa tytäryhtiötä Posti Messaging Oy:tä.

KKV on selvityksissään kuullut osapuolten lisäksi myös muita markkinatoimijoita. Viraston selvityksissä ei saatu näyttöä siitä, että uudistus olisi suosinut Postin tytäryhtiötä tai asettanut keskenään kilpailevia yrityksiä muutoin epäedulliseen kilpailuasetelmaan.

KKV on päättänyt asian tutkinnan. Asia voidaan kuitenkin ottaa uudelleen käsiteltäväksi, mikäli ilmenee uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä Postin menettelyn olevan kilpailulain vastaista.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Annastina Hellsten, p. 029 505 3015,
etunimi.sukunimi@kkv.fi