Elisan ja PPO:n välisen yrityskaupan käsittelylle uusi määräaika

Elisa Oyj on ilmoittanut 21.12.2012 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy:ssä, Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä. Kilpailulain mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa yrityskaupasta päätöksen kuukauden kuluessa sisältövaatimukset täyttävän yritysilmoituksen toimittamisesta virastoon. Kilpailulain 26 §:n mukaan käsittelymääräaika ei kuitenkaan ala kulua, jos yrityskauppailmoitus on olennaisesti puutteellinen.

Virasto katsoo, että Elisan 21.12.2012 toimittama yrityskauppailmoitus on olennaisesti puutteellinen ja jatkaa kilpailulain 26 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja käsittelymääräaikoja. Puutteelliset tiedot on toimitettu 9.1.2013, joten käsittelymääräaika alkaa kulua vasta siitä alkaen.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381