Ny tidsfrist för förhandlingarna om företagsköp mellan Elisa och PPO

Elisa Oyj har 21.12.2012 meddelat Konkurrensverket om en uppgörelse som ger Elisa bestämmanderätt i PPO-Yhtiöt Oy, Kymen Puhelin Oy och Telekarelia Oy. Enligt konkurrenslagen ger Konkurrens- och konsumentverket ett beslut om företagsköp inom en månad från det att myndigheten mottagit en företagsanmälan som uppfyller innehållskraven. Enligt 26 § i konkurrenslagen börjar fristen dock inte löpa om anmälan om företagsförvärv har väsentliga brister.

Myndigheten anser att den anmälan om företagsförvärv som Elisa skickat 21.12.2012 har väsentliga brister och förlänger de behandlingsfrister som avses i 26 § 1 och 2 mom. i konkurrenslagen. De bristfälliga uppgifterna har skickats in 9.1.2012, så behandlingsfristen börjar löpa från och med den dagen.

Mer information:

Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381