Enersense ja Voimatel peruivat KKV:lle ilmoitetun yrityskaupan

Enersense International Oyj ja Voimatel Oy ovat peruneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) 9.12.2022 ilmoitetun yrityskaupan. KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon markkinoilla.

Enersense International Oyj ilmoitti KKV:lle joulukuussa 2022 järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Voimatel Oy:ssä. Molemmat yhtiöt tarjoavat Suomessa tietoliikenne- ja energiainfrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon palveluita. KKV siirsi asian jatkokäsittelyyn tammikuussa. Enersense ilmoitti 15.2.2023 peruvansa ilmoitetun yrityskaupan, minkä seurauksena asian käsittely KKV:ssa on rauennut.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin tietoliikenneinfrastruktuurin palveluiden markkinoilla. Molemmat yhtiöt tarjoavat mobiiliverkon sekä kiinteän verkon rakentamisen ja kunnossapidon palveluita teleoperaattoreille ja muille tietoverkkoyhtiöille. Virasto selvitti yrityskaupan kilpailuvaikutuksia muun muassa teleoperaattoreilta kerättyjen laajojen tarjous- ja ostoaineistojen avulla. Selvitysten mukaan markkinat ovat jo nykyisellään hyvin keskittyneet ja yrityskaupan jälkeen useille markkinoille olisi jäänyt vain kaksi laajan palveluvalikoiman valtakunnallista toimijaa. Tarjouskilpailuanalyysi myös osoitti Enersensen ja Voimatelin olevan toistensa läheisiä kilpailijoita.

KKV selvitti teleoperaattoreiden mahdollisuutta estää osapuolia käyttämästä hyväksi yrityskaupan seurauksena vahvistuvaa markkinavoimaansa. Selvityksissä ei havaittu, että operaattoreilla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia tasapainottavaa neuvotteluvoimaa, joka estäisi yrityskaupasta seuraavan hintojen nousun ja laadun heikkenemisen.

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla kaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja, kuten päällekkäisen liiketoiminnan myynti ulkopuoliselle ostajalle. Sitoumusratkaisun löytyminen ei ole kuitenkaan aina mahdollista. Sitoumusratkaisun löytäminen on erityisen hankalaa silloin, kun kilpailuongelmat koskevat hyvin suurta osaa kaupan kohteena olevan yrityksen liiketoiminnasta. Osapuolet eivät tässä asiassa esittäneet virastolle sitoumuksia.

”Yrityskaupan peruminen estää kilpailuhaitan syntymisen ja vastaa siten vaikutuksiltaan yrityskaupan kieltämistä”, toteaa yrityskauppavalvonnasta vastaava johtaja Sanna Syrjälä.

Lisätietoja 

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö

Lauri Kirkkola

Tutkimuspäällikkö

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija