Facebook ja Airbnb taipuivat Euroopan komission ja kuluttajaviranomaisten vaatimuksiin

Airbnb ja Facebook ovat sitoutuneet muuttamaan sopimusehtojaan ja markkinointiaan EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaisiksi. 

Komissio ja EU:n kuluttajansuojaviranomaiset, mukaan lukien Suomen kuluttaja-asiamies, ovat vuodesta 2018 neuvotelleet Facebookin ja Airbnb:n kanssa yritysten markkinoinnissa ja ehdoissa olevista puutteista.

Neuvottelujen lopputuloksena Facebook sitoutui huhtikuussa 2019 selventämään sitä, miten kuluttajien tietoja käytetään profiloinnissa ja mainosten kohdentamisessa. Uusissa sopimusehdoissa täsmennetään muun muassa, mitä käyttäjien tietojen hyödyntämiseen perustuvia palveluita Facebook myy kolmansille osapuolille.

Airbnb puolestaan sitoutui heinäkuussa 2019 muun muassa ilmoittamaan hintansa aiempaa selkeämmin. Jatkossa kuluttajat näkevät majoituspäivät valittuaan lopullisen kokonaishinnan, johon sisältyvät kaikki maksut, kuten verot, palvelut ja siivouskulut. Lisäksi Airbnb kertoo selvästi, onko majoituksen tarjoaja yksityinen henkilö vai yritys. Tämä on kuluttajan kannalta tärkeä tieto, koska yksityisillä ja ammattimaisilla majoittajilla on erilaiset vastuut ja velvollisuudet.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen on tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen. ”Yhteishankkeemme komission ja muiden EU:n kuluttajansuojaviranomaisten kanssa tuotti toivotun lopputuloksen. Facebookin ja Airbnb:n tapaukset osoittavat, että EU-alueen yhteistyöllä on mahdollista saada globaalit digijätit noudattamaan kuluttajien oikeuksia.” Kuluttaja-asiamies on myös edellyttänyt suomalaisilta alustoilta vastaavaa lainsäädännön noudattamista.

EU-maiden viranomaisten yhteistyö tiivistyy entisestään 17.1.2020 alkaen sovellettavan uuden asetuksen seurauksena.

Lue lisää: