Facebook och Airbnb har tillmötesgått Europeiska kommissionens och konsumentmyndigheternas krav

Airbnb och Facebook har gått med på att anpassa sina avtalsvillkor och sin marknadsföring till EU:s konsumentskyddslagstiftning.

Kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter, även Finlands konsumentombudsman, har sedan 2018 förhandlat med Facebook och Airbnb om bristerna i företagens marknadsföring och villkor.

Förhandlingarna resulterade i att Facebook i april förband sig att tydligt förklara hur konsumenternas uppgifter används för profilering och riktad reklam. I de nya avtalsvillkoren anges bland annat vilka tjänster baserade på användarnas data som Facebook säljer till tredje part.

I juli 2019 lovade Airbnb bland annat att meddela sina priser på ett tydligare sätt än hittills. I fortsättningen ser konsumenterna det slutliga totalpriset så fort de valt inkvarteringsdagarna. I totalpriset ingår alla avgifter som till exempel skatter, service och städningskostnader. Airbnb anger också tydligt om boendet erbjuds av en privatperson eller ett företag. Detta är viktig information för konsumenten, eftersom privata och professionella värdar inte har samma ansvar och skyldigheter.

Konsumentombudsman Katri Väänänen är nöjd med förhandlingsresultatet. ”Projektet som vi genomfört tillsammans med kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter ledde till önskat resultat. Fallen som gäller Facebook och Airbnb visar att samarbete inom EU kan få globala digitala jättar att iaktta konsumenternas rättigheter.” Konsumentombudsmannen har också krävt att finländska plattformar följer lagstiftningen på motsvarande sätt.

Samarbetet mellan EU-ländernas myndigheter intensifieras ytterligare till följd av  den nya förordningen som träder i kraft den 17 januari 2020.

Läs mer: