Finnairia koskeva korvauskiista päätökseen – Korkein oikeus ei antanut kuluttaja-asiamiehelle valituslupaa

Kuluttaja-asiamies haki maaliskuussa 2019 korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden ratkaisuun, joka koski Finnairin lentojen vakiokorvauksia tilanteissa, joissa Finnair on ilmoittanut lennon viivästyksen tai peruuntumisen syyksi teknisen vian.  Korkein oikeus ei 3.9.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt valituslupaa. Asia jää markkinaoikeuden ratkaisun varaan ja kyseisiä tilanteita koskevat kuluttajien kiistat ratkotaan myös jatkossa yksitellen.

Kuluttaja-asiamies vei Finnair Oyj:n syksyllä 2017 markkinaoikeuteen lentomatkustajan oikeuksien rikkomisesta. Asiassa on kyse EU-asetuksen mukaisten lentojen viivästysten ja peruutusten vakiokorvausten maksamiseen liittyvistä menettelyistä, joilla Finnair kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan estää kuluttajia pääsemästä lakisääteisiin oikeuksiinsa.

Kuluttajaneuvontaan on tullut vuosina 2018-2019 reilusti yli 1 000 Finnairia koskevaa tapausta, joista suuri osa liittyy juuri korvausten maksamiseen. Myös kuluttajariitalautakunnassa on ollut käsiteltävänä samaan aikaan yli 1 000 Finnairia koskevaa asiaa.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset 4.1.2019. Kuluttaja-asiamies haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden ratkaisuun, mutta ei saanut sitä.

”Tämä ratkaisu merkitsee sitä, että Finnairin korvauksia koskevat kiistat ratkotaan myös jatkossa yksitellen. Koska niiden määrä ei osoita riittäviä vähenemisen merkkejä, korvauksista valittavat kuluttajat tulevat edelleen ruuhkauttamaan kuluttajaneuvontaa ja kuluttajariitalautakuntaa”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Lue lisää:

Kuluttaja-asiamies vie Finnairin markkinaoikeuteen lentomatkustajien oikeuksien rikkomisesta (KKV:n tiedote 27.9.2017)
Kuluttaja-asiamies valittaa markkinaoikeuden Finnair-päätöksestä (KKV:n tiedote 4.1.2019)