Kuluttaja-asiamies vie Finnairin markkinaoikeuteen lentomatkustajien oikeuksien rikkomisesta

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa menettelyyn, jolla Finnair epää kuluttajamatkustajilta täysimääräisen vakiokorvauksen silloin, kun lennon peruutuksen tai viivästyksen taustalla on ennakoimaton, Finnairin mukaan valmistus- tai suunnitteluvirheen luontoinen tekninen vika, joka ei kuitenkaan EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan kelpaa syyksi olla maksamatta vakiokorvausta.

Evätessään vakiokorvauksen Finnair tarjoaa yleensä sovintoratkaisuna matkustajalle lahjakorttia tai käteistä rahaa, joiden arvo alittaa vakiokorvauksen määrän. Sovintotarjous edellyttää, että matkustaja luopuu lopullisesti asetuksen mukaisesta oikeudestaan täysimääräiseen vakiokorvaukseen. Vastauksissaan kuluttajille Finnair antaa harhaanjohtavan kuvan vallitsevan oikeuskäytännön vaatimuksista, Finnairin velvollisuuksista ja matkustajan oikeuksista. Myös näihin Finnairin menettelyihin kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa.

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta tehostamaan kutakin kolmea kieltoa 500 000 euron uhkasakolla. Kuluttaja-asiamiehen hakemus on jätetty markkinaoikeuteen keskiviikkona 27.9.2017.

Ennen asian saattamista markkinaoikeuden ratkaistavaksi kuluttaja-asiamies ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat käyneet Finnairin kanssa pitkälliset neuvottelut asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

Taustalla satoja valituksia ja pakottavat EU-säännökset

Sadat kuluttajat ovat syksystä 2015 lähtien olleet yhteydessä kuluttaja-asiamieheen ja maistraateissa toimiviin kuluttajaoikeusneuvojiin siitä, että Finnair ei ole maksanut heille lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen mukaisia lennon pituudesta ja määränpäästä riippuvia 250-600 euron vakiokorvauksia lennon viivästymisestä tai peruutuksesta.

Lentomatkustajien oikeuksia koskevalla EU-asetuksella on vahvistettu lentomatkustajien vähimmäisoikeudet, kun muun muassa matkustajan lento peruutetaan tai lento viivästyy. Asetuksesta ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ilmenee, missä tilanteissa peruutetun tai viivästyneen lennon matkustajalla on oikeus vakiokorvaukseen, kuten myös se, milloin lentoyhtiön ei tarvitse maksaa vakiokorvausta. Asetuksessa on määrätty lentoyhtiöitä velvoittavasti vakiokorvauksen määrä.

Kuluttaja-asiamiehen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on saada lainvastaisesti toimiva yritys lopettamaan menettelynsä tai muuttamaan sitä vapaaehtoisesti. Jos yritystä ei saada neuvottelemalla luopumaan lainvastaisesta menettelystä, kuluttaja-asiamiehen on tarvittaessa ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamies ei kommentoi asiaa sen käsittelyn ollessa kesken tuomioistuimessa.

Lisätietoja: